Jaggs Alarm maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Op onze Privacy Pagina kan je hier meer over lezen.

Tevredenheid

Meer dan 50.000 klanten

Voor 23:59* besteld?

Morgen in huis!

Scherpe prijzen

Met de laagste prijsgarantie*

Ruime voorraad

Direct leverbaar

Garantie / Retouren

 Garantiebeleid

 1. Jaggs Alarm staat er voor in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Jaggs Alarm de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Jaggs Alarm terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt Jaggs Alarm geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.
 2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Jaggs Alarm bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Jaggs Alarm. De garantietermijn bedraagt 1 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
 3. Jaggs Alarm staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
 4. Jaggs Alarm beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Jaggs Alarm beslist dat de klacht terecht is, zal Jaggs Alarm handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie:
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
 • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Jaggs Alarm of de fabrikant zijn verricht; 
 • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon; 
 • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
 • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.
   

Retourneren van product(en)

We hopen natuurlijk dat je je bestelling in goede orde hebt ontvangen en je blij bent met hetgeen je ontvangen hebt. Ondanks dat we erg ons best doen kan het zijn dat er iets mis gegaan is met je bestelling, Een artikel retourneren is geen enkel probleem. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • Binnen 14 dagen na aankoop (voor een online bestelling geldt de leverdatum als aankoopdatum).
 • Vul altijd volledig en correct het online retourformulier in op onze website.
 • De originele verpakking is nog aan het artikel bevestigd.
 • Het product is compleet, niet gebruikt of beschadigd. 
 • Het product zit in de originele productverpakking.

Voor B2B aankopen geldt geen recht op retour, alleen als het om een defect of DOA gaat. Bekijk de algemene voorwaarden voor meer informatie.

Wat moet je doen?

 1. Vul het online retouren formulier hier in.
 2. Vul de overige gevraagde gegevens in.
 3. Stop dit retourformulier in de doos of envelop die je terugstuurt.

   

Specialist

Specialisten in alarm en camerasystemen

Service

Service staat hoog in het vaandel bij ons

Bereikbaarheid

Ook in de avond uren te bereiken